Dahaneh-ye `Abbas`ali

Acompanhantes em Dahaneh-ye `Abbas`ali